KLACHTENCOMMISSIE

VOOR KLACHTEN OVER EEN TOLK GEBARENTAAL OF SCHRIJFTOLK

Verantwoording


Verslaglegging van de uitspraken per zaak gebeurt via de website van de klachtencommissie. Hier wordt zowel de officiële uitspraak als een vereenvoudigde samenvatting weergegeven.

Daarnaast maakt de klachtencommissie jaarlijks een verslag, dat desgewenst kan worden toegelicht in een bijeenkomst van afgevaardigden van betrokken organisaties. In dit verslag wordt aandacht besteed aan:

-    Een overzicht van het aantal wel en niet gegronde klachten.
-    Structurele problemen, trends die gesignaleerd worden aan de hand van de ontvangen klachten.
-    Financiële verantwoording van de besteding van het budget.

Op basis van wat er in het jaarverslag wordt gesignaleerd, kan er actie worden ondernomen door betrokken organisaties. Naast afgevaardigden van de betrokken organisaties kunnen desgewenst ook andere organisaties worden uitgenodigd voor dit overleg.