KLACHTENCOMMISSIE

VOOR KLACHTEN OVER EEN TOLK GEBARENTAAL OF SCHRIJFTOLK

Wie zitten er in de klachtencommissie?

De klachtencommissie kiest haar eigen leden uit tolken, tolkgebruikers en juristen. De voorzitter van de klachtencommissie is onafhankelijk en bij voorkeur een jurist. 


Gezien de diversiteit in communicatiemogelijkheden (NGT, NmG, vierhandengebaren/TNGT, schrijftolken) wordt er gestreefd naar een samenstelling waarbij zoveel mogelijk kennis/ervaring met de verschillende communicatiemethoden aanwezig is. De leden van de klachtencommissie nemen deel op persoonlijke titel en niet als afgevaardigde van een van de hierboven genoemde betrokken organisaties.

Naast een onafhankelijk voorzitter wordt er gestreefd naar de volgende samenstelling van de klachtencommissie:

-    2 tolkgebruikers van tolken gebarentaal (NGT/NmG/vierhanden)
-    2 tolkgebruikers van schrijftolken
-    2 tolken gebarentaal (NGT/NmG/vierhanden)
-    2 schrijftolkenDe klachtencommissie is een onafhankelijk werkende commissie die wordt ondersteund door de beroepsverenigingen voor tolken te weten:

•    NBTG (Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal)
•    NSV (Nederlandse Schrijftolken Vereniging)

En door de volgende belangenverenigingen voor doven, slechthorenden en mensen met een taalontwikkelingsstoornis:

•    Dovenschap
•    Stichting Plotsdoven 
•    Fodok
•    NDJ (Nederlandse Dove Jongeren)

•    Stichting Hoormij
•    Patiëntgroep Doofblinden van de Oogvereniging