KLACHTENCOMMISSIE

VOOR KLACHTEN OVER EEN TOLK GEBARENTAAL OF SCHRIJFTOLK

Klachtenformulier

Probeer eerst over de klacht te praten met de tolk om het samen op te lossen. Indien u er niet samen uitkomt dan kunt u via dit klachtenformulier een klacht indienen. Lees altijd eerst het reglement van de klachtencommissie en de klachtenprocedure door voor u onderstaand formulier invult. 

Als het voor u niet mogelijk is een schriftelijke beschrijving te geven van de klacht, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de klachtencommissie via het contactformulier dat u vindt bij het tabblad 'contact'.