KLACHTENCOMMISSIE

VOOR KLACHTEN OVER EEN TOLK GEBARENTAAL OF SCHRIJFTOLK

Waarover kunt u een klacht indienen?

Tolken zullen hun werk zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Ze zijn daarvoor speciaal opgeleid en hebben een beroepscode waar ze zich aan dienen te houden. Toch kan het gebeuren dat een tolkopdracht niet altijd naar tevredenheid verloopt. Dit kan liggen aan (alle) personen die bij de opdracht zijn betrokken of aan omstandigheden. 

Bij de klachtencommissie kunt u klachten indienen als u vindt dat:

- de tolk zich niet aan de beroepscode heeft gehouden;
- de inhoudelijke kwaliteit van het getolkte onvoldoende was;
- u zich ernstig heeft gestoord aan het gedrag van de tolk tijdens de tolkopdracht.

Let op: klachten over de toekenning van tolkuren worden niet door de klachtencommissie in behandeling genomen. Hiervoor verwijzen we u naar Tolkcontact of het betreffende UWV-kantoor. Als u twijfelt of u uw klacht in kunt dienen bij de klachtencommissie, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier dat u vindt bij 'Contact'.

Voor een overzicht van eerdere klachten en uitspraken zie 'Klachten en uitspraken'.  

Meer informatie over de beroepscodes en de leveringsvoorwaarden van gebarentaaltolken kunt u vinden op www.nbtg.nl.

Meer informatie over de beroepscode en de leveringsvoorwaarden van schrijftolken kunt u vinden op www.schrijftolk.org.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt schriftelijk een klacht indienen door het klachtenformulier helemaal in te vullen en te verzenden via de knop 'verzenden' onder aan het klachtenformulier.

Indien het voor u niet mogelijk is om zelf een schriftelijke klacht in te dienen dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat van de klachtencommissie via het contactformulier. In overleg wordt dan bekeken welke andere mogelijkheden er zijn om een klacht in te dienen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een gebarenfilmpje of een persoonlijk gesprek. Dit zal per situatie worden bekeken.