Hoe kunt u een klacht indienen?

U dient schriftelijk een klacht in door het online klachtenformulier in te vullen. Na het invullen verzendt u het klachtenformulier via de knop ‘verzenden’ onder aan het klachtenformulier.

Als het voor u niet mogelijk is om een schriftelijke beschrijving te geven van de klacht, dan mag u iemand uit uw eigen omgeving zoeken die u daarbij helpt. Die persoon (uw vriend / kennis / buurman / familielid / werkgever / enz.) kan dan eventueel ook optreden als klachtbegeleider bij de verdere behandeling van uw klacht.

Als het invullen van het klachtenformulier met hulp van iemand uit uw eigen omgeving ook niet lukt, neemt u dan even contact op met het secretariaat via het contactformulier, zodat de klachtencommissie kan bekijken wat in uw geval de beste oplossing is.

Misschien werkt het voor u beter om de klacht door middel van een gebarenfilmpje in te dienen. Of misschien is het voor u makkelijker om de klacht in een persoonlijk gesprek met de voorzitter en/of secretaris van de klachtencommissie toe te lichten en daarna in te dienen.

Let op: de klachtencommissie kan u geen advies geven over de inhoud van uw klacht!

Ga naar de inhoud