Uitspraak 01-11-2022

KLACHTENCOMMISSIE, uitspraak 1 november 2022


Ingekomen stukken

De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:
– klacht van de klager d.d. 12 oktober 2022;
– ontvangstbevestiging en verzoek tot nadere toelichting van de voorzitter d.d. 13 oktober 2022;
– reactie van de klager d.d. 13 oktober 2022.

Feiten
Klager heeft een klacht over TolkenNet.
In reactie het verzoek tot nadere toelichting, heeft klager aangegeven dat de klacht de organisatie zelf betreft en de klacht door te willen zetten.

Klacht
Klager verwijt TolkenNet dat op twee afzonderlijke dagen de tolken niet zijn komen opdagen en zij niet is geïnformeerd over de annulering.

Ontvankelijkheid van de klacht
Artikel 1.2 van het reglement bepaalt dat een klager een klacht kan indienen:
a. als naar zijn oordeel de tolk zich niet heeft gehouden aan zijn beroepscode;
b. als naar zijn oordeel de inhoudelijke kwaliteit van de tolkinspanning onvoldoende was;
c. als hij zich ernstig gestoord heeft aan het gedrag van de tolk tijdens het uitvoeren van de opdracht.

De klacht heeft geen betrekking op een van de genoemde onderwerpen. Dat betekent dat de klacht niet ontvankelijk is.
Vanuit haar signaleringsfunctie zal de klachtencommissie de klacht onder de aandacht van TolkenNet brengen.

Uitspraak
De klachtencommissie verklaart de klacht niet-ontvankelijk.

 

1 november 2022, mr. E.S.R. Ester
Voorzitter Klachtencommissie

Ga naar de inhoud