Vacature

Gezocht: SCHRIJFTOLKGEBRUIKER voor deelname aan de klachtencommissie

De klachtencommissie (voor klachten over tolken Gebarentaal of schrijftolken) is op zoek naar een tolkgebruiker die schrijftolken inzet.

Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die als doel heeft aan tolkgebruikers de mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen over het functioneren van een tolk Gebarentaal of een schrijftolk. De klachtencommissie kan bemiddelen om tot een oplossing van de klacht te komen, of een uitspraak doen over de klacht.
Ook dient de klachtencommissie als signaleringspost voor wat er aan klachten leeft bij de gebruikers van tolken Gebarentaal en schrijftolken. De klachtencommissie kan deze klachten bespreken met de betrokken organisaties, met als doel te komen tot verbetering van te leveren tolkdiensten en een goede samenwerking tussen tolkgebruiker en tolk in het algemeen.
De klachtencommissie komt tenminste één maal per jaar bijeen en behandelt enkele klachten per jaar.

Wie zitten er in de klachtencommissie?

De klachtencommissie streeft naar de volgende samenstelling:

  • een onafhankelijk voorzitter die jurist is
  • twee tolkgebruikers die tolken Gebarentaal inzetten
  • twee tolkgebruikers die schrijftolken inzetten
  • twee tolken Gebarentaal
  • twee schrijftolken

De klachtencommissie is onafhankelijk werkzaam van de diverse belangenorganisaties.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken:

  • een tolkgebruiker die schrijftolken inzet

Wij verwachten dat:

  • je beschikt over een open persoonlijkheid en empathie;
  • je inzicht hebt in de verschillende posities van tolkgebruiker en tolk;
  • je in staat bent je onbevooroordeeld en onpartijdig op te stellen;
  • je kunt omgaan met vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie én voor jouw aanmelding kun je contact opnemen met het secretariaat van de klachtencommissie, via dit mailadres: info@klachttolk.nl.

 

 

Skip to content