Uitspraak 13-01-2020

KLACHTENCOMMISSIE, uitspraak d.d. 13 januari 2020 betreffende de klacht van 20 november 2019

Ingekomen stukken

De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  • Klacht van de klager d.d. 20 november 2019;
  • Reactie van de tolk op de klacht d.d. 2 december 2019;
  • Nadere reactie van de klager d.d. 5 december 2019;
  • Nadere reactie van de tolk d.d. 13 december 2019;
  • Nadere reactie van de klager d.d. 1 januari 2020.

Feiten

De klager vraagt de tolk via Whatsapp of deze de volgende dag een tolkdienst kan verrichten. De tolk reageert de volgende dag niet op dit bericht, waarop de klager de tolk via Whatsapp vraagt waarom de tolk de klager negeert. De tolk reageert daarop, welke reactie door de klager niet netjes wordt gevonden.

Klacht

De tolk heeft de klager ten onrechte genegeerd en niet netjes behandeld.

Ontvankelijkheid van de klacht

De klachtencommissie acht de klager ontvankelijk in de klacht.

Overwegingen

Op de tolk rust geen verplichting om te reageren op via Whatsapp ontvangen tolkaanvragen. De reactie van de tolk is niet in strijd met de beroepscode.

Uitspraak

De klachtencommissie verklaart de klacht ongegrond.

Ga naar de inhoud