Uitspraak 14-01-2020

KLACHTENCOMMISSIE, uitspraak d.d. 14 januari 2020 betreffende de klacht van 24 november 2019

Ingekomen stukken

De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

  • Klacht van de klager d.d. 24 november 2019;
  • Reactie van de tolk op de klacht d.d. 27 november 2019;
  • Nadere reactie van de klager d.d. 6 december 2019;
  • Nadere reactie van de tolk d.d. 18 december 2019.

Feiten

De tolk verricht al lange tijd tolkdiensten voor de klager. Op enig moment heeft de partner van de tolk de klager een kaart gestuurd om klager te feliciteren met de geboorte van het kind van de klager.

Klacht

De tolk heeft zonder toestemming naam- en adresgegevens van de klager aan haar partner verstrekt.

Ontvankelijkheid van de klacht

De klachtencommissie acht de klager ontvankelijk in de klacht.

Overwegingen

De verstrekking van naam- en adresgegevens van de opdrachtgever door de tolk aan derden, bekend of onbekend, zonder toestemming van de opdrachtgever is niet toegestaan. De tolk heeft dit ook erkend en daarvoor excuses aangeboden.

Uitspraak

De klachtencommissie verklaart de klacht gegrond.

Ga naar de inhoud