Uitspraak 17-04-2021

KLACHTENCOMMISSIE, uitspraak d.d. 17 april 2021

 

LET OP: de schriftelijke versie van de uitspraak is altijd leidend!

Ingekomen stukken

De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken:
– klacht van de klager d.d. 27 maart 2021;
– ontvangstbevestiging van de secretaris d.d. 29 maart 2021;
– reactie van de klager d.d. 30 maart 2021.

Feiten
Klager heeft een klacht over Dovenschap.
In reactie op de ontvangstbevestiging van de secretaris, heeft klager aangegeven de klacht door te willen zetten.

Klacht
Klager verwijt Dovenschap niet te reageren op e-mails.

Ontvankelijkheid van de klacht
Artikel 1.2 van het reglement bepaalt dat een klager een klacht kan indienen:
a. als naar zijn oordeel de tolk zich niet heeft gehouden aan zijn beroepscode;
b. als naar zijn oordeel de inhoudelijke kwaliteit van de tolkinspanning onvoldoende was;
c. als hij zich ernstig gestoord heeft aan het gedrag van de tolk tijdens het uitvoeren van de opdracht.
De klacht heeft geen betrekking op een van de genoemde onderwerpen. Dat betekent dat de klacht niet ontvankelijk is.
Vanuit haar signaleringsfunctie zal de klachtencommissie de klacht onder de aandacht van Dovenschap brengen.

Uitspraak
De klachtencommissie verklaart de klacht niet-ontvankelijk.

Ga naar de inhoud