Waarover kunt u een klacht indienen?

Tolken proberen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ze zijn daarvoor speciaal opgeleid en hebben een beroepscode waar ze zich aan moeten houden. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over het verloop van een tolkopdracht. Dit kan liggen aan alle personen die bij de opdracht zijn betrokken of aan omstandigheden.

Bij de klachtencommissie kunt u een klacht indienen als u vindt dat:

– de tolk zich niet aan de beroepscode heeft gehouden;
– de inhoudelijke kwaliteit van het getolkte onvoldoende was;
– de tolk zich onprofessioneel gedragen heeft voor, tijdens of na de tolkopdracht.

Als u er niet zeker van bent of uw klacht past in één van deze drie categorieën, dan kunt u via het contactformulier contact opnemen met het secretariaat van de klachtencommissie.

Let op: klachten over de toekenning van tolkuren worden niet door de klachtencommissie in behandeling genomen. Hiervoor verwijzen we u naar Tolkcontact of het UWV. Als u twijfelt of u uw klacht in kunt dienen bij de klachtencommissie, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier dat u vindt bij ‘Contact‘.

Ga naar de inhoud