Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die als doel heeft aan tolkgebruikers de mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen over het functioneren van een tolk Gebarentaal of een schrijftolk. De klachtencommissie kan tussen klager en tolk bemiddelen om tot een gezamenlijke oplossing te komen, of een uitspraak doen over of een klacht gegrond of ongegrond is.

Daarnaast signaleert de klachtencommissie welke klachten er leven bij de gebruikers van tolken Gebarentaal en schrijftolken. De klachtencommissie kan deze klachten onder de aandacht brengen bij organisaties van tolken en tolkgebruikers. Zo hoopt de klachtencommissie bij te dragen aan de verbetering van te leveren tolkdiensten en goede samenwerking tussen tolkgebruiker en tolk in het algemeen.

Ga naar de inhoud