Wie zitten er in de klachtencommissie?

De klachtencommissie kiest haar leden uit tolken en tolkgebruikers. De voorzitter van de klachtencommissie is onafhankelijk en (bij voorkeur) een jurist.

Gezien de diversiteit in communicatiemogelijkheden (NGT, NmG, Tactiele Gebaren, schrijftolken) wordt er gestreefd naar een samenstelling waarbij zoveel mogelijk kennis/ervaring met de verschillende communicatiemethoden aanwezig is. De leden van de klachtencommissie zitten op persoonlijke titel in de klachtencommissie.

Er wordt gestreefd naar de volgende samenstelling van de klachtencommissie:

– 1 onafhankelijk voorzitter die jurist is
– 2 tolkgebruikers van tolken Gebarentaal (NGT/NmG/Tactiele Gebaren)
– 2 tolkgebruikers van schrijftolken
– 2 tolken Gebarentaal (NGT/NmG/Tactiele Gebaren)
– 2 schrijftolken

Ga naar de inhoud