KLACHTENCOMMISSIE

VOOR KLACHTEN OVER EEN TOLK GEBARENTAAL OF SCHRIJFTOLK

Home


Welkom op de website van de klachtencommissie, voor klachten over tolken gebarentaal of schrijftolken. Op deze website kunt u meer lezen over de klachtencommissie en over hoe u een klacht kunt indienen.

Wij adviseren u deze website eerst goed door te lezen voordat u een klacht indient. Als u vragen heeft over de informatie op deze website of over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier dat u rechts bovenaan de website vindt bij 'contact'.

Mensen die voor de communicatie afhankelijk zijn van een tolk moeten er op kunnen vertrouwen dat dit goed verloopt. Tolken zullen hun werk zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Ze zijn daarvoor speciaal opgeleid en hebben een beroepscode waar ze zich aan dienen te houden. Toch kan het kan gebeuren dat een tolkopdracht niet naar tevredenheid verloopt. Dit kan liggen aan alle personen die bij de tolkopdracht zijn betrokken of aan (externe) omstandigheden. 

Als u niet tevreden bent over het verloop van een tolkopdracht bespreek dan eerst met de betrokkenen waar dat aan kan liggen. Vaak blijkt dat het probleem opgelost kan worden door erover te praten. Als het niet lukt om het op deze manier op te lossen en als u denkt dat uw ontevredenheid over de tolksituatie door de tolk is ontstaan, dan kunt er voor kiezen om een klacht in te dienen over de tolk, bij de klachtencommissie.