Hoe werkt de klachtencommissie?

Na ontvangst van een klacht via het klachtenformulier neemt de klachtencommissie contact op met de klager en met de tolk tegen wie de klacht is ingediend. De klachtencommissie zal dan eerst proberen om te bemiddelen tussen beide partijen.

Als bemiddeling niet volstaat dan kan er een formele uitspraak worden gedaan over of de klacht gegrond is of ongegrond is. Die uitspraak wordt bekend gemaakt op deze website. Daarbij let de klachtencommissie op de privacy van de tolk en de klager. De klachtencommissie kan geen straf opleggen, daartoe is de klachtencommissie niet bevoegd.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze kun je kijken bij de ‘Klachtenprocedure‘.

Ga naar de inhoud