Klachtencommissie

Welkom op de website van de klachtencommissie, voor klachten over tolken Gebarentaal of schrijftolken. Op deze website kunt u meer lezen over de klachtencommissie en over hoe u een klacht kunt indienen.

Wij adviseren u deze website eerst goed door te lezen voordat u een klacht indient. Als u vragen heeft over de informatie op deze website of over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met het secretariaat via het contactformulier dat u rechts bovenaan de website vindt bij ‘contact’.

Let op: een klacht kan niet anoniem worden ingediend!

 

Tolkgebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat het tolken goed verloopt. Tolken proberen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ze zijn daarvoor speciaal opgeleid en hebben een beroepscode waar ze zich aan moeten houden. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over het verloop van een tolkopdracht. Dit kan liggen aan alle personen die bij de tolkopdracht zijn betrokken of aan (externe) omstandigheden.

Als u ontevreden bent over het verloop van een tolkopdracht bespreek dit dan eerst met de betrokkenen. Vaak blijkt dat het probleem opgelost kan worden door erover te praten. Soms lukt het niet om het op deze manier op te lossen. Als u denkt dat uw ontevredenheid over de tolksituatie door de tolk is ontstaan, dan kunt er voor kiezen om een klacht in te dienen over de tolk.

Ga naar de inhoud